Firma Etisoft Packaging System Sp z o.o. realizuje projekt pt. ” Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań kartonowych w Etisoft Packaging System sp z o.o.,  finansowanego w ramach Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej III . Konkurencyjność MSP dla działania : 3.2 Innowacje MSP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania »


Zapytanie ofertowe na zakup linii do produkcji opakowań »


„Rozszerzenie gamy oferowanych produktów w firmie Etisoft Packaging System Sp. z o.o. z Gliwic poprzez zakup nowoczesnej składarko – sklejarki”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Lista projektów wybranych do dofinansowania »


„Wprowadzenie innowacji produktowej w firmie Etisoft Packaging System Sp. z o.o. w Gliwicach poprzez stworzenie laboratarium badawczo – rozwojowego.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Lista projektów wybranych do dofinansowania »


„Wdrażanie nowoczesnej technologii produkcji opakowań kartonowych w firmie TEK Sp. z o.o. w Gliwicach.”
nr UDA-RPSL.01.02.02-00-400/08-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Lista projektów wybranych do dofinansowania »


„Wdrażanie innowacyjnej technologi produkcji opakowań kartonowych w firmie Etisoft Packaging System Sp. z o.o. w Gliwicach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


Lista projektów wybranych do dofinansowania »