parallax background

Posiadamy własne laboratorium i wzorcownię, wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową

Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco sprawdzać najistotniejsze parametry wytrzymałościowe tektury takie, jak:

  • ECT – wytrzymałość na zgniatanie krawędziowe
  • FCT – wytrzymałość na zgniatanie
  • Gramatura
  • Grubość
  • Przebicie
  • Przepuklenie

Wyniki są gromadzone i przetwarzane za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Integralną częścią laboratorium jest wzorcownia wyposażona w urządzenia najnowszej generacji dedykowane do wycinania nowych konstrukcji opakowań.