Wszechobecny postęp, technologiczny rozwój przedsiębiorstw codziennie stawia przed nami wiele wyzwań. Każde z nich wymaga indywidualnego podejścia i efektywnego rozwiązania. Takich szukamy i takie produkty oferujemy.

Nie było dla nas zaskoczeniem postawione przez  jednego z liderów branży chemicznej, czy wiodącego producenta wszelkich innowacyjnych rozwiązań bateryjnych  pytanie o transport materiałów niebezpiecznych.

Projektowanie opakowań do materiałów niebezpiecznych

Wiemy, jakie podstawowe obowiązki nakłada umowa europejska dotycząca międzynarodowego  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).  Znamy także wymagania stawiane  przez IATA (przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym),  IMDG (międzynarodowe przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych) oraz RID (regulamin międzynarodowego przewozu kolejami materiałów niebezpiecznych).

Zaczynamy od wymagań

Aktywnie obserwując wszelkie zmiany mamy świadomość wprowadzonych w ostatnim czasie uzupełnień do powyższych przepisów.  Wynika z nich jednoznacznie, że opakowania, które nie uzyskają znaku „UN” nie mogą być stosowane do pakowania i przewozu materiałów niebezpiecznych. Wymagania te dotyczą nie tylko opakowań stosowanych w obrocie międzynarodowym, lecz również w przewozach krajowych. Wiemy też, w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć taki towar. Każdy z nich wymaga odrębnej analizy, opracowania technologii i dostosowania rozwiązań do jego potrzeb. Gwarantuje to bezpieczeństwo nie tylko w transporcie, gdzie towar narażony jest na wstrząsy oraz czynności ładunkowe występujące podczas przewozu – lecz również podczas wszelkich czynności magazynowych Należą do nich np. zdjęcie z palety czy też wyjęcie z opakowania zbiorczego w celu dalszego przenoszenia ręcznego lub mechanicznego.

Opakowania na materiały niebezpieczne
Oznaczenia towarów niebezpiecznych

Testy i certyfikacja

Dla Klientów  bardzo ważne było przeprowadzenie testów, dobór materiałów, które bezwzględnie powinny być dobrej jakości – optymalnie dobrane do produktu. Mamy doświadczenie w projektowaniu rozwiązań. Podjęliśmy się wyzwania. Nasze opakowania robimy w sposób, który w stanie gotowym do przewozu uniemożliwia jakikolwiek ubytek ich zawartości na skutek wibracji, zmian temperatury, wilgotności lub ciśnienia w normalnych warunkach przewozu. Potwierdzają to pozytywne wyniki przeprowadzonych badań w Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO.

Przykładem są certyfikaty uzyskane dla:

 • I grupy pakowania obejmującej materiały stwarzające duże zagrożenie
 • II grupy pakowania obejmującej materiały stwarzające średnie zagrożenie
 • III grupy pakowania obejmującej materiały stwarzającej małe zagrożenie

Z ogromną pasją i zaangażowaniem zrealizowaliśmy projekty, pozwalające bezpiecznie transportować kwasy o zróżnicowanych stężeniach oraz stopniach czystości, profesjonalne chemikalia kwalifikowane jako materiały niebezpieczne, baterie czy inteligentne akumulatory.

W tym przypadku finalnym efektem są m.in.:

 1. Opakowanie kombinowane z wyposażeniem wewnętrznym w postaci wkładek i osłon do pakowania płynnych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania I o gęstości do 1,2 g/cmᶟ oraz płynnych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania II i III o gęstości do 1,8 g/cmᶟ.
  Opakowanie spełnia wymagania zawarte w: ADR-2013, RID-2015, IMDG-Code-2012, IATA-DGR-2015.
 2. Opakowanie kombinowane z wyposażeniem wewnętrznym do transportu stałych i płynnych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania I,II,III.
  Opakowanie spełnia wymagania zawarte w: ADR-2015, RID-2015, IMDG-Code-2012, IATA-DGR-2015.
 3. Opakowanie kombinowane do transportu przedmiotów niebezpiecznych grupy pakowania II (UN 3480 i UN 3090) o masie zawartości do 3,0 kg.
  Opakowanie spełnia wymagania zawarte w: ADR-2015, RID-2015, IMDG-Code-2012, IATA-DGR-2015.
 4. Pudło do transportu przedmiotów niebezpiecznych z grupy pakowania II (UN 3480 i UN 3090) o masie zawartości do 1,5 kg.
  Opakowanie spełnia wymagania zawarte w: ADR-2015, RID-2015, IMDG-Code-2012, IATA-DGR-2015.

Zapytaj o opakowania do materiałów niebezpiecznych

Produkcja opakowań dla przesyłek ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR  nie jest łatwym zadaniem. Jednak dzięki zaufaniu jakim darzą nas  nasi partnerzy biznesowi,   możemy stale się rozwijać w tej dziedzinie. Jeżeli wysyłasz towary niebezpieczne, ich transport wymaga specjalnych warunków w idealnie przygotowanych opakowaniach.

Skontaktuj się z nami

– doradzimy, w jaki sposób rozwiązać problem. Nasz zespół stworzy rozwiązanie, które zagwarantuje bezpieczny transport Twojego produktu. Potwierdzi to uzyskany certyfikat.

Opakowania na metriały niebezpieczne