Opakowania dla branży chemicznej

Opakowania dla branży chemicznej

Pod pojęciem branży chemicznej rozumianej w kontekście opakowań odnajdujemy szereg różnorodnych działalności. Zasadniczy podział z naszej (producenta opakowań) perspektywy to trzy podsektory:

  1. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych.
  2. Produkcja wyrobów farmaceutycznych.
  3. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Pomiędzy wymienionymi tutaj sektorami istnieją powiązania wynikające z wykorzystywania komponentów produkowanych przez jedną grupę jako podstawowy półprodukt dla innego segmentu.

Branża ta ze względu na duży stopień negatywnych oddziaływań na środowisko oraz ludzkie zdrowie podlega restrykcyjnym regulacjom prawnym.

Dla przewozu niektórych materiałów chemicznych wymagane są specjalne zezwolenia i licencje, a Unia Europejska wprowadziła surowe normy ich certyfikowania. Konieczność przestrzegania przyjętych tych norm jest znacznym utrudnieniem dla firm działających w tym sektorze.

Tym samym umiejętność dostosowania się do nich wpływa bezpośrednio na produktywność i skuteczność prowadzonej działalności. Związane jest to przede wszystkim z inwestycjami w odpowiednie technologie, sprzęt, zabezpieczenia oraz prowadzeniem dokumentacji zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Towar taki musi być w pełni identyfikowalny.

Organy kontrolne wymagają odtworzenia całej ścieżki przepływu surowca i produktu końcowego na każdym etapie technologicznym. Podobnie jest z użwanymi do nich opakowaniami które podlegają tym samym sankcjom.

Mając wieloletnie doświadczenie w produkcji opakowań dla sektora chemicznego dysponujemy rozwiązaniami, które się w nim sprawdziły. Prowadzimy pełen wymagany zakres badań oraz dbamy o wymaganą dokumentację. Potwierdzają to pozytywne wyniki rekomendowane certyfikatami Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Opakowań – COBRO.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o opakowaniach dla branży chemicznej

Opakowania na produkty chemiczne