Czy miejsce papieru we współczesnej gospodarce jest zagrożone?

Ekspozytory kartonowe - Karton i tektura w reklamie - możliwości więcej, niż myślisz
Karton i tektura w reklamie – możliwości więcej, niż myślisz
23 kwietnia 2021
Pudełka, grafika wzrostu. Wzrost cen papieru i tektury - z czego to wynika?
Papier coraz droższy – z czego wynika wzrost cen?
25 maja 2021
Pokaż wszystkie

Czy miejsce papieru we współczesnej gospodarce jest zagrożone?

Mężczyzna z zeszytami. Czy miejsce papieru w gospodarce jest zagrożone?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli nie weźmie się pod uwagę zróżnicowanego zastosowania papieru w przemyśle, kulturze, handlu, konsumpcji i innych obszarach. Niemniej jednak okazuje się, że trend jest raczej zwyżkowy, co sprawia, że przemysł papierniczy ma się całkiem dobrze. Co więcej, prognozy dotyczące przyszłości, również świadczą na jego korzyść.

Miejsce papieru w gospodarce – jakie jest i co z przyszłością tej branży

Postępująca cyfryzacja mogłaby sugerować, że w coraz większym stopniu dominować będzie ona przemysł papierniczy, ale tak się nie stało. Owszem, gdy chodzi o papiery graficzne wykorzystywane do produkcji książek, gazet, listów i materiałów drukowanych, tendencja jest faktycznie zniżkowa. Większość gazet posiada obecnie wersję cyfrową, z możliwością wykupienia abonamentu i korzystania z czasopisma na ekranie komputera lub telefonu komórkowego. To sprawia, że nawet, gdy wciąż wychodzi wersja papierowa, to stanowi ona znikomy procent tego, co było jeszcze nie tak dawno w sprzedaży.

Bardzo dobrze natomiast ma się przemysł papieru opakowaniowego, którego znaczenie w ostatnich latach rośnie w tempie ponad 2% rocznie. Drugim obszarem jest papier tissue.
Sytuacja na rynku pokazuje, że niektóre segmenty będą słabnąć, a inne wciąż rosnąć będą w siłę.
Paradoksalnie, niemały w tym udział miała i wciąż ma pandemia COVID-19. To ona bowiem zmusiła wiele branż do przeniesienia swojej działalności do internetu. Tym samym niektóre wywołane przez nią trendy, w tym e-commerce mają szansę się utrwalić i pozostać na dłużej, odmieniając strukturalnie obraz rynku.

Ostatnie lata, łącznie z tymi objętymi pandemią pokazały, że przemysł papierniczy należy do tych ważnych pod względem gospodarczym. I co ważne, dobrze prosperuje zarówno w czas kryzysu, jak i korzystnej koniunktury.

Przemysł papierniczy i ekologia – para idealna

Tym, co dodatkowo wzmacnia miejsce papieru w gospodarce jest jego proekologiczny charakter.
Według danych ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia reprezentującego przemysł papierniczy, poziom recyklingu obejmującego papier sięgnął w 2019 roku aż 72%. Tyle surowca udało się bowiem odzyskać do powtórnego przetworzenia. By uświadomić sobie, jak to dużo, powinieneś wiedzieć, iż na początku lat 90. było to jedynie 40%.

Ze względu na wysokie wymagania i specyficzne cechy, udział papierów graficznych w recyklingu jest wciąż niewielki i raczej się to nie zmieni. Prym natomiast wiodą papiery opakowaniowe, gdzie najbardziej klasyczne pudełka z tektury w 94% produkowane są z odzyskanego surowca. To sporo w porównaniu do papierów graficznych, gdzie udział ten nie przekracza 27%,

Papier tak dobrze wpisuje się w nurt ekologiczny głównie ze względu na jego wysoką podatność na recykling. Rzadziej też jest częścią innych gatunkowo produktów, dzięki czemu nikt nie musi zajmować się ich rozdzielaniem. Nie bez znaczenie jest również łatwa identyfikacja przez konsumentów. Niemal odruchowo segregują odpady z papieru i tektury, dzięki czemu tak dużo jej trafia do ponownego przetworzenia.
Tym samym przemysł papierniczy ma wciąż bardzo mocną pozycję w kreowaniu nowoczesnej gospodarki, skupionej wokół ekologii i jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów.