Dlaczego ceny opakowań rosną? Trendy na rynku [raport]

Noc Naukowców z produktami Etisoft Packaging System sp. z o.o.
21 października 2018
Tektura – tło kultywowania górniczych tradycji
14 listopada 2018
Pokaż wszystkie

Dlaczego ceny opakowań rosną? Trendy na rynku [raport]

Wielokrotnie zadawane pytanie – czym spowodowany jest wzrost cen opakowań? Bez wątpienia wymaga odpowiedzi. Wyznacznikiem ogólnego kierunku w roku 2017 był wzrost cen makulatury. Tendencja ta miała swoje konsekwencje we wszystkich segmentach rynku. Z jednej strony wszystkie kraje europejskie odnotowywały ożywiony popyt na dobra konsumpcyjne i opakowania, a z drugiej strony widoczne było dramatyczne zmniejszanie się zasobów surowców. Tym samym nieuniknione było stopniowe przełożenie podwyżek cen makulatury na opakowania.

Widoczne jest to wyraźnie na poniższych wykresach, opracowanych przez EUWID – wiarygodne i niezależne źródło najnowszych informacji branżowych.

MAKULATURA

ceny makulatury 2016 - 2017 | źródło: EUWID

Widoczny jest niewielki spadek cen pod koniec 2016 roku, jednak od lutego 2017r. rozpoczął się ich wzrost. Dobrze prosperujący we wszystkich krajach europejskich eksport do Azji spowodował uszczuplenie oferty na rynek europejski. W konsekwencji odpowiednio ceny w ciągu roku zachowały tendencję wzrostową. Krótką stabilizację można było odczuć jedynie w drugim kwartale. Następnie nastąpił ich drastyczny wzrost.

KRAFTLINER

ceny Kraftlinera 2016 - 2017 | źródło: EUWID

Zapotrzebowanie na wysokojakościowe produkty przekładało się na wysoki popyt tego surowca w roku 2017. W tym samym czasie rozwój rynku ukierunkowany został na niższe gramatury. Tym samym pierwsze zmiany cen nastąpiły w marcu 2017r. Zaostrzająca się w ciągu roku sytuacja zaopatrzeniowa oraz brak zmiany nawet przy wspomaganiu się importem skutkował dalszymi podwyżkami cen.

TESTLINER

ceny Testlinera 2016 - 2017 | źródło: EUWID

Zwiększające się zdolności wytwórcze na początku 2017r. wymagały obniżek cen. Jednak nieoczekiwanie rynek obrał inny kierunek. Pomimo licznych sprzeciwów przetwórców tektury oraz ich Klientów od lutego ceny permanentnie wzrastały. Choć wydawać by się mogło, że duży popyt, bardzo dobre wykorzystanie, odtwarzające się stany magazynowe powinno sprzyjać stabilizacji. Niestety trendu wzrostowego nie zmieniła nawet produkcja wynikająca z rozruchu i uruchomienia nowych maszyn u producentów tektury.

 

OPAKOWANIA

Ceny Opakowań 2016 - 2017 | źródło: EUWID

Tak jak w 2016 roku ceny opakowań początkowo nie wykazywały ani tendencji wzrostowych ani spadkowych. W ciągu 2017r., a przede wszystkim w drugim półroczu na rynku papieru i tektury falistej pojawił się wzrost cen. Fakt ten powoli i nieprzerwanie wywierał wpływ na ceny opakowań. Obecnie utrzymujący się trend konsekwentnie wskazuje na dalsze wychylenia do góry.

Jak wyraźnie widać – to surowce nadają ton trendom cenowym dla opakowań.