Jak zachęcić do recyklingu opakowań — wyzwanie dla producentów