Międzynarodowy katalog opakowań FEFCO – czym jest i komu służy?

Tekturowa nostalgia
9 września 2016
L'Atelier Cafe - tekturowa restauracja
Tekturowe L’Atelier Cafe
20 września 2016
Pokaż wszystkie

Międzynarodowy katalog opakowań FEFCO – czym jest i komu służy?

W celu ujednolicenia nomenklatury związanej z opakowaniami kartonowymi oraz surowcem stosowanym do ich wytwarzania – tekturą, stworzony został międzynarodowy katalog opakowań. Opracowany przez Europejską Federację Producentów Tektury Falistej – FEFCO i ESBO jest oficjalnym systemem, który zastępuje długie i skomplikowane opisy konstrukcyjne opakowań z tektury prostymi symbolami. Symbole te są powszechnie rozumiane w skali międzynarodowej, niezależnie od różnic językowych. Jest to jasny i czytelny przekaz komunikacyjny pomiędzy producentem opakowań a jego nabywcą. Stosowanie wskazanych symboli w zamówieniach oraz specyfikacjach dotyczących opakowań minimalizuje ryzyko błędu i gwarantuje oczekiwane finalne rozwiązanie w procesie projektowym.

Jak zbudowany jest katalog opakowań FEFCO?

Zmian i uzupełnień w samym katalogu mogą dokonywać jedynie FEFCO i ASSCO.

Przejrzystą konstrukcję katalogu określa kilka poniższych zasad:

I. Wszystkie wykroje opakowań przedstawione są od strony wewnętrznej

II. W przypadku braku innych wskazań wszystkie wymiary wyrażone są w [mm] jako wymiar wewnętrzny opakowania.

III. Wymiar opakowania podawany jest w następującej kolejności:

Długość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H)

  • Długość (L) oznacza dłuższy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania
  • Szerokość (B) oznacza krótszy z wymiarów w ustawieniu do otwarcia opakowania
  • Wysokość (H) oznacza wymiar pomiędzy podstawą a górą opakowania

FEFCO - wymiary, schemat

IV. Wymiary należy ustalać w standardowych warunkach klimatycznych, na rozłożonym wykroju od środka bigu z uwzględnieniem grubości materiału.

Zasady wymiarowania w FEFCO

V. Zapis wysokości (h) dla pudeł teleskopowych powinna być podawana jako 4-ty wymiar, po ukośniku, np.:

400 x 300 x 100 / 200 mm

(L)      (B)     (H)    (h)

FEFCO - Pudło teleskopowe

VI. Zapis w przypadku pudeł z nachodzącymi na siebie klapami zewnętrznymi powinien wskazywać długość nachodzenia (o), którą należy podawać jako 4-ty wymiar, po ukośniku, np.:

400 x 300 x 200 / 50 mm

(L)      (B)     (H)    (o)

FEFECO - Pudło z klapami zewnętrznymi

VII. W przypadku braku innych wskazań wymiary arkuszy tektury falistej podaje się w [mm] wg. poniższego schematu:

1 wymiar x 2 wymiar

1 wymiar = wzdłuż kierunku fali

2 wymiar  = w poprzek kierunku fali

FEFCO - wymiary tektury

VIII. Dla kilku typów pudeł istnieją wersje pochodne, bez potrzeby tworzenia nowego standardu. W takich przypadkach należy dodawać rozszerzenie do podstawowego numeru standardu, oddzielając go myślnikiem. Np.: 0201-2 Wersja taka może oznaczać u danego producenta indywidualny charakter opakowania

FEFCO - Indywidualny typ pudełka

IX. Przedstawione w katalogu standardy konstrukcji stanowią podstawowe typy pudeł z tektury. Jeśli konstrukcja ostateczna jest kombinacją dwóch lub trzech modeli podstawowych, np.

FEFCO - kombinacje standardówz zastosowaniem klap, może ona zostać również opisana w następujący sposób: Klapy góry jak w 0204, klapy spodu jak w 0215. Typ ten może również zostać opisany jako 0204/0215 (klapy góry, klapy spodu).

X. Połączenia w niektórych konstrukcjach mogą polegać na klejeniu, stosowaniu taśmy albo szyciu. Klapka (język) przeznaczona do klejenia lub szycia może być przy dłuższym lub krótszym boku. Poniższe rysunki obrazują, w jaki sposób połączenia takie mogą zostać wskazane na rysunku:

FEFCO - połączenia konstrukcji

XI. Każda konstrukcja opakowania posiada jedną z następujących cech:
M – zwykłe składanie ręczne
A – zwykłe składanie automatyczne
M/A – składanie  ma charakter ręczny lub automatyczny,
M+A wymaga połączenia obydwu rodzajów.

Wskazania te oparte są na aktualnej praktyce, a ich celem jest przekazanie dodatkowej informacji tym, którzy tworzą specyfikacje oraz użytkownikom. Niektóre z ręcznie składanych pudeł mogą być zamykane automatycznie (np.: 0216 albo 0712).

XII. Podstawowe konstrukcje opakowań są opisywane w następujący sposób:

01 – Rolki i arkusze stosowane w handlu.

02 – Pudła klapowe.

Pudełka klapowe są złożone zasadniczo z jednej części, której brzeg jest klejony, szyty, albo łączony taśmą. Posiadają one górne i dolne klapy. Producent wysyła je złożone na płasko, gotowe do użycia. Zamykane są przy zastosowaniu klap.

03 – Pudła teleskopowe.

Pudła teleskopowe składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu, które zachodzą teleskopowo na siebie.

04 – Pudła składane i tace.

Pudła składane i tace, zwykle składają się tylko z jednego formatu. Dno pudła składa się tak, by utworzyć dwie lub więcej ścian bocznych oraz pokryw. W niektórych wzorach mogą się pojawić zamknięcia, uchwyty, okienka itd.

05 – Pudla wsuwane,

Pudła te składają się z większej ilości części (wewnętrznych oraz obwolut), które można w różnych kierunkach wsuwać jedno w drugie. Grupa ta obejmuje także obwoluty dla innych pudeł.

06 – Pudła trwale łączone.

Pudła trwale łączone składają się z dwóch oddzielnych części końcowych oraz korpusu i wymagają, przed ich użyciem, zszycia albo podobnej operacji.

07 – Pudła klejone jednoczęściowe.

Są to pudła klejone, złożone zwykle z jednej części. Dostarczane w stanie złożonym i gotowe do użycia po ich prostym rozłożeniu.

Katalog FEFCO: http://www.fefco.org/sites/default/files/documents/FEFCO_PL.pdf

Więcej o produkowanych przez nas w tej grupie opakowaniach na stronie z ofertą: Opakowania fasonowo-wykrawane

INFORMACJE źródłowe

19.05.2016 na stanowisku Przewodniczącego FEFCO swoją dwuletnią kadencję rozpoczął dr. Jan Kingele. Zastąpił on Roberto Villaquirana, któremu względy proceduralne uniemożliwiły staranie się o trzecią kadencję.

Dr. Jan Kingele w swoim inauguracyjnym przemówieniu podkreślił 2% wzrost przemysłu tektury falistej w skali Europy w roku 2015 oraz powiedział:

„ Chciałbym, by FEFCO nie ustawało w głoszeniu informacji, że opakowania z tektury falistej są najlepsze pod względem wytrzymałości, higieny oraz korzyści ekologicznych i jako element gospodarki obiegowej, FEFCO powinna nadal rozpowszechniać te fakty wśród odbiorców – w tym polityków i klientów – bo tym, czego oni pragną, jest niezrównany stosunek korzyści do kosztów oferowany przez tekturę falistą. Jestem zaszczycony stanowiskiem przewodniczącego i możliwością kontynuacji pełnej sukcesów pracy z ostatnich lat.”