Etisoft packaging system sp. z o.o. partnerem Konferencji Naukowej Politechniki Śląskiej

Pablo Picasso tworzył rzeźby z tektury – ciekawostka
9 października 2019
Drony kurierskie - gołębie pocztowe XXI wieku
Drony kurierskie – gołębie pocztowe XXI wieku
9 listopada 2019
Pokaż wszystkie

Etisoft packaging system sp. z o.o. partnerem Konferencji Naukowej Politechniki Śląskiej

Konferencja Naukowa Politechniki Śląskiej

W dniu 16 października 2019 r. odbyła się I edycja Konferencji Naukowej Młodzieży. Tematem przewodnim była ochrona środowiska „Dziedzictwo naszego pokolenia…” Komitet organizacyjny Politechniki Śląskiej zaprosił do udziału licealną młodzież wraz z opiekunami projektów oraz Dyrekcją szkół.

Młodzi prelegenci wygłosili profesjonalne referaty, przedstawili interesujące prezentacje, poruszające istotne dla naszej planety zagadnienia.

Konferencja Naukowa Politechniki Śląskiej zdj. 1Sesja I obejmowała cykl związany ze zmianami klimatu. Jako pierwsze wystąpiło LO Dwujęzyczne Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. Opracowanie tematu: „Co nas czeka – zmiany klimatu w Polsce / lub na świecie.” Było przedstawione w bardzo obrazowy i komunikatywny sposób.

Kolejny temat: ”Jak możemy się przygotować – adaptacja do zmian klimatu.” został przygotowany przez Liceum Ogólnokształcące FILOMATA w Gliwicach. Bez wątpienia referat ten zapadł w pamięci słuchaczy, a zawarty w nim przekaz dotyczący dbałości o środowisko kreowanej w codziennych wyborach stosowanych produktów, negatywnych skutków korzystania z opakowań i wyrobów z plastiku trafił do świadomości uczestników konferencji.

Trzecim tematem, opracowanym przez Szkołę podstawową im. Stanisława Staszica w Bolesławiu było: „Konsekwencje zmian klimatu na świecie – przykłady / lub zmiany klimatu a zdrowie.” Wystąpienie jednego z najmłodszych duetów w najmniejszym stopniu nie odbiegało od wystąpień starszych kolegów i koleżanek. Z przedstawionej prezentacji jednoznacznie wynikało przesłanie BYCIA EKO. Ciekawym pomysłem było również zaprezentowanie EKOSFERY, jaka została stworzona w tamtejszej placówce szkolnej.

Konferencja Naukowa Politechniki Śląskiej zdj. 2Temat: „usuwanie skutków w katastrof naturalnych” przypadł w udziale Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr.4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach. Prelegenci wykazali się nie tylko teoretyczną znajomością tematu – sięgnęli również po propozycje rozwiązań technicznych.
Natomiast szkoła Podstawowa nr. 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej omówiła „Przykłady błękitno-zielonej infrastruktury”. Sposoby, w jaki można chronić środowisko i upiększać otaczający nas świat były wspaniałe. Przykładowe realizacje ogrodów deszczowych w Gdyni, Karpaczu, Wiśle czy Warszawie wywarły duże wrażenie. Zielone dachy pokazane na przykładzie Norwegii czy Warszawy z pewnością zachęcą wielu projektantów i inwestorów do propagowania tej idei i tworzenia obiektów z takim właśnie rozwiązaniem. Podobnie ekologiczne zagospodarowanie wiat przystankowych w ciekawy sposób urozmaica miejski krajobraz, pozwalając przyjemniej spędzić czas w oczekiwaniu na lokalne przewozy.

II Sesja obejmowała tematykę związaną z problemami dotyczącymi wody.

W pierwszym referacie tego cyklu II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej omówiło „Przyczyny oraz sposoby zapobiegania eutrofizacji wód.” W prezentacji przedstawiającej cykl zdjęć mówiono zakwit sinic w Morzu Bałtyckim. Zwracając uwagę na warunki sprzyjające ich rozwojowi [m.in. temp. Powyżej 18˚C, brak wiatru], działania wspomagające ich rozwój [np. zrzuty ścieków], sposoby rozpoznawania ich obecności [np. piana na brzegu] oraz wpływ toksycznych sinic na zdrowie człowieka i zwierząt.

Konferencja Naukowa Politechniki Śląskiej zdj. 3Kolejny referat „Deficyt wody w Polsce – w walce o czystą wodę: poszukiwanie mikroorganizmów zdolnych do rozkładania zanieczyszczeń.” Przygotowało Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na przykładzie przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych zaprezentowano możliwości oczyszczania wody za pomocą wyhodowanych w tym celu bakterii.

Sesję II zamykał temat: „Zanieczyszczenie wód w Polsce / lub stan wód w Polsce.”, którego autorami byli przedstawiciele Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. M.in. przedstawiona została struktura wód w Polsce oraz wskaźniki skażenia wód determinujące określenie poszczególnych klas czystości [np. jako klasę I-wodę zdatną do picia- określa się skażenie na poziomie 0-5%].

III Sesja obejmowała tematykę dotyczącą odpadów.

Jako pierwsze wystąpił Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Gliwicach z omówieniem tematu: „Racjonalna gospodarka zasobami – jak zapobiegać powstawaniu nadmiernej ilości odpadów. ”Poruszone zostały problemy współczesnego świata związane z zalewem śmieci w formie np. dzikich wysypisk. Wskazano istotne znaczenie segregacji, przestrzegania jej zasad i możliwości powtórnego wykorzystania i zagospodarowania niepotrzebnych produktów – wskazując coraz bardziej popularną metodę upcycling’u [czyli nowe życie zużytych materiałów i przedmiotów] jako alternatywę dla ilości generowanych odpadów.

 

Etisoft packaging system sp. z o.o. partnerem Konferencji Naukowej Politechniki Śląskiej

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie omówiło temat: „Wykorzystanie odpadów – odpady jako zasoby.” Wskazane zostały możliwości kreatywnego tworzenia z niechcianych i na pozór niepotrzebnych już rzeczy np. nowych ubrań. Takie podejście nie tylko niweluje ilość generowanych śmieci, ale pozwala również na tworzenie nietuzinkowych form, które ponownie stają się przydatne.

Ostatni temat: „Czy „zaleje” nas plastik – jak temu zapobiec?” opracowany został przez Szkołę Podstawową nr. 21 z Oddziałem Integracyjnym im. Karola Miarki w Katowicach. W obrazowy sposób przedstawione zostały katastroficzne skutki używania tworzyw sztucznych (plastiku), którego wynalezienie datuje się na 1862 r. Potężne hałdy nie biodegradowalnego surowca niszczące naszą planetę i martwe zwierzęta często żywiące się odpadami, które tworzy i wyrzuca do ich naturalnego środowiska człowiek. Budzi to mnóstwo refleksji

Po wygłoszeniu wszystkich referatów pracownicy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu zgłębili arkana pomocy przedmedycznej w praktycznym pokazie.

Konferencję zamknięto uroczystym wręczeniem dyplomów i statuetek przez Komitet Naukowy.

Prestiżowe nagrody, wykonane przez osoby niepełnosprawne z materiałów pozyskiwanych z odpadów były idealnym dopełnieniem poruszanej tematyki. Wyróżnienie takie otrzymali zarówno Prelegenci, jak i przedstawiciele firm tworzących Komitet Ekspercki, który oceniał poszczególne wystąpienia. Niezmiernie nam miło, że etisoft packaging system sp. z o.o. znalazł się w tym znamienitym gronie.

Politechnika Śląska w Gliwicach reprezentowana była przez:

KOMITET NAUKOWY:
JM Rektor Politechniki Śląskiej
Prof.dr hab.inż. Arkadiusz Mężyk

Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji
Dr hab.inż. Tomasz Trawiński, prof.PŚ

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Prof.dr hab.inż. Wojciech Szkliniarz

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
Prof.dr hab.inż, Janusz Kotowicz

Prorektor ds. Ogólnych
Prof.dr hab.inż. Bogusław Łazarz

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Prof.dr hab.inż. Marek Pawełczyk

Dziekan Wydziału GIBiAP
Prof.dr hab.inż. Franciszek Plewa

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Sergiusz Boron

Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
Dr hab.inż. Krzysztof Filipowicz Prof. PŚ

Prodziekan ds. ogólnych
Dr hab.inż. Małgorzata Labus, Prof. PŚ

Kierownik Katedry Eksploatacji Złóż
Dr hab.inż. Ryszard Mielimąka, Prof. PŚ
Z-ca Kierownika Katedry Eksploatacji Złóż
Dr hab.inż. Marek Wesołowski, Prof. PŚ

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr inż. Aneta Grodzicka – Przewodnicząca
dr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut – Wiceprzewodnicząca
dr hab.inż. Jolanta Gumińska
dr inż. Marcin Popczyk
mgr inż. Ewa Głuszek
mgr inż. Małgorzata Wrzesień
Koło Naukowe „Bezpieczna Ściana”

Konferencja Naukowa Politechniki Śląskiej zdj. 4 Konferencja Naukowa Politechniki Śląskiej zdj. 5 Konferencja Naukowa Politechniki Śląskiej zdj. 6