Krótka historia tektury

Scena wykonana z kartonoowych pudeł
Kartonowe inspiracje
20 lipca 2016
Tekturowa nostalgia
9 września 2016
Pokaż wszystkie

Krótka historia tektury

Historia tektury - tektura 5-ciowarstwowa

Obecne, wszechstronne wykorzystanie tektury falistej w dużym stopniu przekroczyło pierwotne zastosowanie. Kiedy w 1856r dwaj Anglicy – Edward Allen i Edward Healey- otrzymali w Londynie patent na pierwsze zastosowanie papieru pofalowanego, nawet nie przypuszczali, że stali się prekursorami tak dynamicznej branży opakowaniowej.

Historia tektury - kryza (źródło: Wikipedia)Ponieważ pierwotnym przeznaczeniem pofalowanego papieru było używanie go jako wyściółki do kapeluszy oraz do wytwarzania kołnierzy w postaci kryz, w zastrzeżeniu patentowym całkowicie pominięte zostało zastosowanie tego tworzywa do celów opakowaniowych. Natomiast sama produkcja oparta był na prostej, ręcznej maszynie przeznaczonej do karbowania materiałów tekstylnych.

Tektura falista i jej rola

Szersze możliwości papieru falistego zauważył Amerykanin Albert Jones. W roku 1871 uzyskał patent na jego zastosowanie do zawijania kruchych przedmiotów, takich jak szklane butelki. Tym samym to właśnie jego uważa się powszechnie za wynalazcę tektury falistej. Jones zaprojektował również własne urządzenia, na których zaczęto wyrabiać pofalowany papier. W jego pierwszej prymitywnej maszynie przeznaczonej do tego celu wykorzystane zostały dwie przefrezowane lufy starych dział z wojny secesyjnej. Jones zainicjował tym samym początek prac nad doskonaleniem swojego pomysłu.

I tak 3 lata później – w roku 1874 zgłosił pierwszy patent w zakresie produkcji tektury falistej 2-warstwowej, co w oryginale brzmiało: „tworzywa opakowaniowego otrzymywanego przez podklejanie papieru karbowanego drugą warstwoą papieru gładkiego”. Był to wstęp do dalszej ewolucji tektur i rozwoju ich produkcji.

Patent Longa w 1881 r. kupiło kilku amerykańskich producentów, opracowujących nowe konstrukcje maszyn. Owocem ich pracy był uzyskany rok później przez Roberta H.Thompson’a patent na wytwarzanie tektury trzywarstwowej. Jego firma na Brooklynie Thompson & Norris wprowadziła nowy surowiec do produkcji. Firma Thompson & Norris również jako pierwsza uruchomiła zakład produkujący tekturę falista w Europie. Miało to miejsce w 1883 roku w Londynie.

Współczesne spojrzenie na tekturę

Tektura nadal ewoluowała, w miarę rozwijającej się technologii. I tak w 1916 roku po raz pierwszy wyprodukowano tekturę pięciowarstwową. Uzyskano ją w firmie Sefton Manufacturing Co. w Kokoma (Stan Indiana, USA). Natomiast w roku 1955 zaczęto produkować w USA tekturę siedmiowarstwową. Na otrzymanie znanego współcześnie finalnego wyglądu tej tektury pozwolił patent Samuela Goldsteina z 1953 r. oraz zastosowanie w 1929 roku w tekturze pięciowarstwowej dwóch warstw pofalowanych, o róźnej strukturze i podziałce.

Ciągły postęp w konstrukcjach maszyn, doskonalenie klei stosowanych do łączenia poszczególnych warstw powodowały rozwój produkcji oraz wzrastającą jakość surowców. Umożliwiło to powstanie nieustannie zwiększającej się liczby gatunków tektur. Wzrastała i wzrasta różnorodność papierów oraz ich kombinacji w stosowaniu na warstwy płaskie i pofalowane. Różnorodność kombinacji stosowanych fal oraz ciągłe doskonalenie parametrów otrzymywanych surowców pozwala na tworzenie kreatywnych rozwiązań z tego surowca jego przetwórcą.

Opakowanie z tektury w dzisiejszej dobie pełni wiele istotnych funkcji. W wielu przypadkach jest wizytówką firmy, wpływająca nie tylko na jakość pakowanego produktu, lecz również na jego estetykę i decyzje zakupowe finalnych Klientów.