Projektowanie opakowań w krótkim zarysie

Dlaczego potrzebujesz opakowań kartonowych?
27 września 2016
Tekturowej biżuterii blask
9 października 2016
Pokaż wszystkie

Projektowanie opakowań w krótkim zarysie

Projektowanie opakowań

Projektowanie opakowań jest często wymagającym wyzwaniem.  Tematyka w tym zakresie jest bardzo obszerna – tak jak olbrzymie jest spektrum możliwości. Świadczą o tym liczne konkursy, wyłaniające corocznie wielu laureatów nagród za najbardziej kreatywne, designerskie opakowania. Rozglądając się wokół trudno oprzeć się wrażeniu, że świat opakowań jest bardzo mocno wpisany w naszą rzeczywistość, a samo opakowanie pełni istotną rolę. Dlatego tak ważnym elementem jest właściwy, ‘trafiony’ projekt opakowania.

Ponieważ spełniać ma ono określone funkcje, jego zaprojektowanie wymaga konsultacji fachowców z różnych dziedzin. Każdorazowo punktem wyjścia przeprowadzonej analizy jest określenie wszystkich wymagań w obszarach funkcjonalnych, tj.: produkcyjnym, marketingowym, zastosowawczym i logistycznym.

Nad czym trzeba się skupić zanim rozpoczniemy projektowanie opakowań?

 • do czego opakowanie będzie służyło,
 • jaki asortyment będzie pakowany i w jakiej ilości,
 • jaki jest kształt oraz waga pakowanego elementu,
 • na jakie cechy produktu należy zwrócić szczególną uwagę ( np. kruchość, delikatność materiału, produkt zawiera substancje niebezpieczne itp.),
 • w jaki sposób odbywać się będzie pakowanie bądź wypakowywanie na linii produkcyjnej czy u docelowego odbiorcy.

Marketing w projektowaniu opakowań

W zakresie funkcji marketingowej określone powinny zostać elementy związane ze strategią marketingową wyrobu, brandingiem (technika marketingowa polegająca na budowaniu świadomości marki) itp.  Istotne jest tutaj również określenie celów do jakich ma służyć opakowanie:

 • Czy zawierać będzie ono produkt eksponowany bezpośrednio na półce sklepowej i funkcja marketingowa jest w tym przypadku funkcją dominującą?
 • Czy też służyć ma do dalekiego transportu (np. morskiego) nietypowych elementów, które w miejscu docelowym będą wypakowywane bezpośrednio na linię produkcyjną?

Wówczas w ramach tej funkcji informacja ograniczyć się może do niezbędnego minimum np. marki firmy.

Recykling i ochrona środowiska

Biorąc pod uwagę funkcję zastosowawczą należy się zastanowić nad ponownym wykorzystaniem opakowania. Czy ma być to opakowanie wielokrotnego użytku. A także nad surowcem, z jakiego powinno być wykonane. Istotnym aspektem jest tutaj ochrona środowiska – rekomendowane są więc surowce ekologiczne, biodegradowalne np. tektura.

Wpływ logistyki na parametry w projektowaniu opakowań

Przy funkcjach logistycznych stawianych projektowanemu opakowaniu ważne jest, aby skonstruować je w sposób zapewniający maksymalną ochronę produktu. Eliminując tym samym ryzyko ewentualnych uszkodzeń pakowanego asortymentu. Ponadto podczas procesu projektowego należy zwrócić uwagę, aby kształt oraz wymiar opakowania:

 • ułatwiał składowanie i magazynowanie
 • był dopasowany i kompatybilny z innymi jednostkami logistycznymi np. paletami
 • współgrał z przestrzeniami środków transportu np. skrzyniami załadunkowymi samochodów dostawczych, kontenerami
 • ułatwiał wszelkie czynności manipulacyjne np. przy wysyłce i pakowaniu towaru.

Wpływ logistyki na projekt opakowania

Manipulacja towarem również determinuje projekt

Tym samym płynnie widać tutaj powiązanie z czwartą zasadniczą funkcją – funkcją manipulacyjną. Opakowania często podlegają różnym operacjom zachodzącym nie tylko podczas czynności transportowych. Ich rotacja ma również miejsce w obszarach magazynowych oraz produkcyjnych przedsiębiorstw. Stosowane mają wówczas nie tylko zmechanizowane środki transportu wewnątrzzakładowego.

Może zachodzić także konieczność ręcznego przenoszenia opakowań. Dlatego ważny jest wówczas surowiec z jakiego opakowanie jest wykonane – np. tektura gwarantuje lekkość opakowania. Wymiary opakowania oraz jego konstrukcja zawierająca możliwe udogodnienia – np. nacięcia, uchwyty itp.

A co będzie umieszczone w kartonie?

Jak widać każda z czterech zasadniczych funkcji ma istotny wpływ na ostateczny projekt opakowania. Jednak najistotniejszym czynnikiem, wpływającym na ostateczną formę jest pakowany towar oraz jego właściwości. To jego masa, kształt, materiał z jakiego został wykonany oraz inne cechy zadecydują o doborze konkretnego rozwiązania.

O doborze optymalnego surowca, o zastosowaniu wewnętrznych elementów zabezpieczających, dodatkowej konstrukcji ochronnej czy wzmacniającej. To właściwości chemiczne pakowanego produktu stanowić będą o konieczności zastosowania określonych piktogramów, znaków ostrzegawczych, wskazówek dotyczących odpowiedniego obchodzenia się z produktem, jakie powinny zostać zamieszczone na opakowaniu. To one określają również czy opakowanie powinno przejść proces certyfikacji.

Niewątpliwie przeprowadzenie całego procesu projektowego wymaga fachowej wiedzy oraz ogromnego doświadczenia. Wspomagany powinien on być profesjonalnymi rozwiązaniami technologicznymi. Możliwością tworzenia prototypów, przeprowadzania badań wytrzymałościowych oraz testów. Ogromnym atutem jest znajomość branży, której produkty mają zostać zapakowane. Często możliwe jest to jedynie dzięki wieloletniej współpracy z firmami działającymi w danym sektorze. Pozwala to bowiem na zwrócenie uwagi na wiele niuansów, które są celnymi sugestiami w procesie projektowym.

Tylko realizacja licznych i skutecznych rozwiązań opakowaniowych oraz wykwalifikowany zespół może zagwarantować powodzenie kolejnego projektu. Projektu, którego efektem finalnym będzie opakowanie na miarę indywidualnych potrzeb pakowanego produktu.

Tworząc opakowania od ponad 20 lat, zwracamy szczególną uwagę na wszystkie opisane tutaj aspekty ważne przy projektowaniu.