Równowaga pomiędzy opakowaniem a odzyskiem surowców

Święta Bożego Narodzenia widziane inaczej
23 grudnia 2018
Jak przygotowywać przesyłki w sklepie internetowym
19 stycznia 2019
Pokaż wszystkie

Równowaga pomiędzy opakowaniem a odzyskiem surowców

Wymogi współczesnego rynku stawiają przed producentami opakowań wiele trudnych zadań. Z jednej strony ich użytkownicy chcą, aby opakowanie było prawdziwym hitem marketingowym z drugiej strony obowiązujące regulacje prawne nakładają ściśle określone wymogi z zakresu np. znakowania czy recyklingu zużytych opakowań.

Gospodarka Obiegiem Zamkniętym

W ostatnim czasie często nagłaśniany jest temat GOZ- Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. W dużej mierze przemysł opakowaniowy usiłuje dostosować się do tych trendów. Dlatego też można zaobserwować wiele istotnych działań, które preferując ochronę środowiska naturalnego zmierzają do transformacji branży opakowaniowej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w kierunku GOZ.

Świadomy konsument wie, że w przypadku opakowania, w którym stosuje się różnorodne techniki druku ( z zastosowaniem chemicznych komponentów, np. lakierów), uszlachetnień np. złoceń, stosowania dodatkowych folii itp. Jego recykling będzie utrudniony.

Dlatego też obecnie często zwraca się uwagę na możliwość odzysku wykorzystanego na opakowanie surowca, możliwość jego selekcji i możliwość powtórnego jego zagospodarowania. Tym samym dominują trendy ekologiczne – wykorzystujące surowce takie jak np. tektura z prostymi, czytelnymi formami graficznymi. Tym bardziej, że w większości opakowania są jednorazowe, co zaraz po ich zużyciu generuje odpady.

W obecnym podejściu GOZ istotne jest uwzględnienie wszystkich aspektów, jakie wiążą się z gospodarką odpadami. Czyli: rodzaju, miejsca oraz sposobu wytwarzania, monitoringu całego cyklu, rejestrowania, sortowania, właściwego odzysku surowców oraz bilansowanie materiału (surowca), energii elektrycznej, ingerencji w środowisko naturalne oraz ekonomiczną stronę działalności. Niesie to również wiele korzyści we współpracy kładącej nacisk na wspólne podejmowanie działań ukierunkowanych na realizację rozwiązań i pomysłów zgodnych z powyższą koncepcją.

Raport Instytutu Badawczego Smithers Pira.

Z opublikowanego raportu pt. „Branża opakowań w ujęciu globalnym do 2022r.” wynika, że najważniejszy surowiec opakowaniowy w skali globalnej stanowić będzie: papier i tektura. Zużycie w 2016r. najbardziej popularnych materiałów opakowaniowych kształtowało się w sposób następujący:

  • papier i tektura falista, lita na opakowania płynów – 35/7%
  • opakowania giętkie z tworzyw sztucznych, papieru i folii – 23,3%
  • sztywne opakowania z tworzyw sztucznych – 18,2%
  • opakowania z metalu – 12,2%

Jak widać tektura falista jest jednym z kluczowych surowców wpisującym się w założenia GOZ. Obecnie dobre notowania ma tektura falista o niskiej gramaturze dedykowana opakowaniom jednostkowym oraz o wysokich parametrach przeznaczona do ochrony ciężkich i wymagających komponentów. Wynika to z faktu, że wszelkie opakowania na bazie celulozy uważa się za całkowicie biodegradowalne, czyli proekologiczne.

Surowiec, jakim jest tektura umożliwia wiele rozwiązań konstrukcyjnych opakowań. Ułatwia rozpakowywanie towarów oraz umożliwia jego ekspozycję na półce sklepowej – często tworząc całą aranżację wnętrza.

Obecnie niezwykle popularny jest trend łączenia etykiet z opakowaniem. Często przypisując etykietom odpowiedzialność za sprzedaż produktów na których się znajdują. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi potencjalnego Klienta i wzbudzenie jego zainteresowania, aby finalnie spowodować zakup towaru dzięki dobrej komunikacji – poprzez takie właśnie kompleksowe, profesjonalne i ekologiczne opakowanie.

Źródło:  „W poszukiwaniu równowagi pomiędzy używaniem coraz bardziej wymyślnych opakowań a możliwością odzysku wykorzystywanych do ich produkcji surowców.”

Prof.dr hab.inż.Halina Podsiadło