W naszych opakowaniach, bezpiecznie dostarczysz wszystkie potrzebne produkty.

Dziecko maluje pisankę - Wielkanoc w wielu krajach, inna niż wszystkie
Wielkanoc inna niż wszystkie
27 kwietnia 2020
Cardboard cafe - bombay nude architects - dezeen 1704_ hero a
Wirtualne podróże w dobie pandemii
18 maja 2020
Pokaż wszystkie

W naszych opakowaniach, bezpiecznie dostarczysz wszystkie potrzebne produkty.

Przesyłanie środków ochrony - sytuacja na rynku opakowań w czasie epidemii

Obecna sytuacja epidemiologiczna jest czasem szczególnym. Nie tylko ze względu na bardzo ważną rolę przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego, społeczną kwarantannę wpływającą na dotychczasowy tryb życia lecz również na aspekty gospodarcze i bezpieczeństwo przepływu towarów. W powstałej sytuacji, opakowania nabierają szczególnego znaczenia. Transportują one potrzebny asortyment we wszystkie zakątki świata. Dlatego ważne jest, aby ich zawartość dotarła do adresatów w nienaruszonym stanie.

W dobie, kiedy poruszanie się konsumentów jest ograniczone, a większość centr handlowych, galerii itp. zamkniętych, nie oznacza to, że trzeba rezygnować z wszystkich rzeczy, po które zazwyczaj każdy udawał się osobiście. Teraz, z pomocą przychodzą możliwości, jakie oferuje nam współczesna technologia. Można przenieść się do sieci i zaopatrzyć w potrzebny asortyment online. Dostawcy z dbałością dostarczą wszystko, co zostanie zamówione – dobierając opakowanie o najwyższych standardach.

Karton, czy plastik

Choć w obecnie dostępnych artykułach, można spotkać się z tezą promującą plastik jako wzmocnienie antywirusowych i antybakteryjnych zabezpieczeń (choć wiadomym faktem jest, że na tych powierzchniach wirus również się utrzymuje) i zachęcających do jego stosowania – pomimo zwiększonych kosztów opłat za odpady tytułem ich zagospodarowania oraz następstw związanych z ich selekcją (takie odpady są nośnikami koronawirusa), powinno szukać się racjonalnie bezpiecznych rozwiązań. Opakowanie kartonowe również (jeśli widoczna jest taka potrzeba) można zabezpieczyć na zewnątrz folią strech. Pomimo zastosowania tej bariery, koszt całości z pewnością będzie niższy, a wygenerowany odpad z tworzywa, znacznie mniejszy. Nie tylko w odniesieniu do powstałego odpadu z tworzywa, lecz również w stosunku do środowiska, bowiem opakowanie z tektury podlega bezpiecznemu recyklingowi (sprasowana tektura, trafia z powrotem do fabryki w celu ponownego przetworzenia).

Niepewna sytuacja na rynku opakowań

Trudno obecnie wyobrazić sobie, przyszłą sytuację rynku opakowań. Tym bardziej, że zmienia się ona dynamicznie, a dotychczasowe prognozy, straciły na aktualności we wszystkich sektorach gospodarki. Podaż i popyt na różne dobra, ulegają znaczącym zmianom. Zamrożenie procesów gospodarczych, zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego, koszty walki z kryzysem, będącym konsekwencją pandemii, będą miały ogromny wpływ na osłabienie gospodarki. W segmencie opakowań, jak również w wielu innych, scenariusze mogą być różne. Według artykułu, który ukazał się w nr. 13/2020 z 07 maja 2020 Polskiej Izby Opakowań w przypadku, gdy „podjęte działania na rzecz wsparcia gospodarki (kolejne tarcze antykryzysowe) nie okażą się wystarczające, należy przewidywać, iż w odniesieniu do segmentu opakowań, popyt może przewyższyć podaż, jeśli wiele firm upadnie, zawiesi działalność itp.. Polska Izba Opakowań na bieżąco monitoruje sytuację, zarówno na rynku jak i w sferze produkcji opakowań.”*

*Źródło: Newsletter Polska Izba Opakowań nr. 13/2020 z dnia 07 maja 2020r.