Wpływ pandemii na rynek opakowań

Opakowania z tektury w branży farmaceutycznej - pudełko z tabletkami
Zastosowanie opakowań z tektury w branży farmaceutycznej
26 czerwca 2020
Uśmiechnięta kobieta z siatką pełną zakupów - Eko wybory - czyli jak dbać o naszą planetę
Eko wybory na zakupach – czyli jak dbać o naszą planetę
31 lipca 2020
Pokaż wszystkie

Wpływ pandemii na rynek opakowań

Kurier przekazuje paczkę - Wpływa pandemii na rynek opakowań

Business photo created by prostooleh - www.freepik.com

Polska Izba Opakowań na bieżąco monitoruje sytuacje w przemyśle opakowań. Śledząc aktualne zmiany, dzieli się wnioskami i spostrzeżeniami, w zakresie rynku opakowań.
Opakowania jako środek transportu, są niezbędnym elementem pozwalającym na bezpieczne dostarczenie potrzebnych produktów. Dlatego obserwuje się znaczący popyt na nie w tzw. branżach wrażliwych, czyli produkujących oraz dystrybuujących środki dezynfekcyjne, środki higieny osobistej, środki medyczne oraz żywność. Według publikowanych informacji, ponad 50% firm utrzymuje ubiegłoroczny poziom sprzedaży, a ok. 10-12% odnotowuje wzrost. Pozostałe ok. 38%-40% wskazuje spadek sprzedaży.

Drastyczne spadki popytu – balansujące w przedziale 20% – 70% odnotowane zostały dla pozostałych branż. Spowodowane to jest zamrożeniem produkcji wyrobów przemysłowych, wynikającym z ograniczenia ich sprzedaży. Natomiast rynek e-commerce wzrósł o ok. 8% w stosunku do stycznia i lutego b.r.

Dostosowując się do nowych, ekstremalnych realiów, wiele firm w znacznym stopniu zmieniło dotychczasowe zasady pracy. Koniecznym stało się również dostosowanie zakładów pracy do obecnych wymogów, gwarantujących bezpieczeństwo i ciągłość produkcji w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Jest to trudne wyzwanie dla wszystkich sektorów gospodarki, w skali globalnej: życie i praca w czasie epidemii.

Niniejszy artykuł, oparty jest na danych liczbowych uzyskanych z nr. 19/5/20 biuletynu PIO, publikacji: „Rynek opakowań w warunkach pandemii” autorstwa dyrektora Polskiej Izby Opakowań Wacława Wasiaka, który zmarł kilka dni temu- 22 czerwca 2020r. Zespół etisoft packaging system dołącza się do składanych kondolencji, żegnając ze smutkiem tak zasłużoną dla branży opakowaniowej osobę. Wiele opracowań i cennych rad było drogowskazem dla naszej działalności.


Krżyż, kwiaty, ostatnie pożegnanie

W dniu 22 czerwca zmarł nagle nasz Serdeczny Kolega i Przyjaciel
Śp.
mgr inż. Wacław Wasiak
– Dyrektor Generalny Polskiej Izby Opakowań.

Był absolwentem Wydziału Lotnictwa (obecnie MEiL PW). Pan mgr inż. Wacław Wasiak pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. Był konstruktorem lotniczym w WSK w Mielcu. Był m.in. Dyrektorem Generalnym w Ministerstwach Nauki i Techniki; Edukacji; Przedstawicielem polskich organizacji naukowych za granicą, a także Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Przez ostatnie 30 lat związany był z przemysłem opakowaniowym i ruchem instytutów badawczych. Był m.in. redaktorem Biuletynu Instytutów Badawczych (IBR) oraz Biuletynu Opakowaniowego, który prowadził do ostatnich chwil swojego życia.
Pan mgr inż. Wacław Wasiak był wieloletnim konsultantem w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań w Warszawie.

Jako wieloletni Dyrektor Generalny PIO dał się poznać jako wybitny specjalista w obszarze materiałów opakowaniowych, opakowań oraz gospodarki i zarządzania w tym zakresie.

Był autorem wybitnych prac naukowych, redaktorem wielu międzynarodowych konferencji opakowaniowych i licznych opracowań monograficznych i publikacji w obszarze opakowalnictwa. Za zasługi został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi.
Był wspaniałym Człowiekiem, Przyjacielem i Kolegą. Takim Go pamiętamy.

Niech spoczywa w pokoju

Prezes, Przewodniczący Rady i Pracownicy Polskiej Izby Opakowań